Forøg den oplevede værdi af din kundeservice!
Skab en klar og fælles kommunikativ platform, som dine medarbejdere bruger i de daglige indsatser overfor kunderne.
Skab høj indre motivation og ansvarlighed hos dine kundeservicemedarbejdere, som giver sig udslag i verdensklassekommunikation; medarbejdere der gør sig umage – ikke fordi de skal, men fordi de har lyst!
Giv dermed kunderne i endnu højere grad oplevelsen af, at de valgte rigtigt, da de valgte Jer som leverandør – optimér udbyttet af kunderelationerne, og forøg kundeloyaliteten.
Høst frugterne – høj medarbejdertilfredshed- og loyalitet, forøget effektivitet – og en bedre bundlinie.
Udviklingsforløbet tilpasses Jeres virksomhed og kultur. Udarbejdelsen af processen tager udgangspunkt i Jeres behov, ønsker og problemstillinger.
Generelt arbejder vi på uddannelsen udfra 2 væsentlige platforme:
Mental styrke og Indre Motivation
Mennesket, der bliver styrket i at håndtere nogle af de demotiverende bump på vejen der er i en dagligdag, og som ved hvordan man kan motivere sig selv når det føles meget som ”op ad bakke”, vil i langt større omfang anvende de forskellige kommunikationsværktøjer der arbejdes med på udd.
Kommunikation
Vi arbejder med konkrete og anvendelige værktøjer, til bl.a. at styre samtalen med; håndtere indvendinger; kunder med udfordrende attituder; kryds- og mersalgs metoder; hurtigt at få accept på svar og løsninger der gives til kunden, og meget mere.