Få skruet op for temperaturen i teamet!
Vi kan bevidst og ubevidst arbejde med- og mod hinanden.
Mange teams ender i ubevidste vaner, hvor der arbejdes imod hinanden.
Sladder, bagtaleri – selv i det små kan have meget store konsekvenser.
Hvis der ikke er styr på teamets værdier og et personligt commitment på at leve op til dem resulterer det i fejl, demotivation, lav produktivitet, sygdom, m.m.
Med Purpose & Performance’s teamudviklingskoncept får I:

– Afdækning af teamets egne værdier (evt sat i forhold til virksomhedens værdisæt)
– Grundigt arbejde med at tage stilling til hvordan teamet og den enkelte KAN, VIL og TØR vise værdierne i dagligdagen
– Øvelser, der øger team-medlemmernes kendskab og forståelse for hinanden
– Teamudviklingsplan samt individuel plan der skal sikre at hensigtserklæringerne forvandles til DAGLIG ANVENDELSE, med positivt samarbejde, god stemning og høj produktivitet som følge.