07
jun

Mogens Kjøller

Der udbydes rigtig mange kurser og vi ved alle, at de har meget forskellig kvalitet.
Uanset hvad, koster de altid en pæn sum penge i direkte honorar og i investering af ikke ubetydeligt antal arbejdstimer.
Det er derfor vigtigt at vælge rigtigt.

På papiret kan alle stort set det hele. Rigtig mange har også adskillige hyldevarer de kan rive ned og bruge som grundlag for deres ydelse.
Hos os er vi opmærksomme på een bestemt ting når vi skal købe kurser/undervisning/konsulentydelser, og det er interessen for den opgave der skal løses specifikt for os.

Det er bl.a. her, at Jesper Skovlund adskiller sig fra rigtig mange andre.
En væsentlig del af forberedelsen for Jesper er, at sætte sig ind i de forhold der gør sig gældende for dem der skal ydes en indsats overfor.

Det sker bl.a. ved interwievs, medlyt og almen informationsindhentning.
Der er hands on før undervisningens endelige indhold tilrettelægges og gennemføres.
Det har den meget betydelige effekt at Jesper kan relatere ting i hans undervisning til kursisternes hverdag. Det bliver meget mere deres kursus end bare ” et kursus”.
Derudover sikrer Jesper sig en grundig forventningsafstemning med dem der køber ydelsen.
Hvad er det der skal være resultatet af indsatsen. Hvad er det der skal sættes fokus på og hvordan skal det ønskede resultat komme til udtryk og hvordan måler vi det.

Jesper er også så sikker på, at med den målrettede indsats han leverer, vil han kunne indfri forventninger og er ikke bange for at face resultatet efter en aftalt periode.

Lykkedes det eller lykkedes det ikke.

Jeg oplever meget sjældent konsulenter der i den grad customizer deres produkt og i den grad er villig til at blive målt på tilbagemeldinger og resulater.

Det sidste gør man kun hvis man ved, at der ligger høj kvalitet bag det produkt man leverer.

En anden ting er Jesper´s undervisningsform.

Der er plads til dialog. Det er ikke jeg-alene-vide- !!!.. men der er også en markant grænsesætning for det der ikke forekommer konstruktivt eller det der er kværulantisk.

Det bliver udfordret og sat på plads.

Derudover er Jesper et særdeles behageligt menneske med stor empati.

Meget vellidt både af vores kursister og af os i ledelsen. Og vi deltager i øvrigt selv på kurserne på lige fod med de øvrige kursister- det giver jo det bedste indtryk. Og det er rigtig godt.