07
jun

Rasmus Stæhr

Mit mentor- og coachingforløb med Jesper har været med til at udvikle mig både arbejdsmæssigt og personligt.

Han har været dygtig og udfordrende i vores sessions – og er jeg er blevet langt mere bevidst om mine styrker
og svagheder – og oplever hvordan denne øgede bevidsthed, giver sig udslag i både bedre trivsel og succes.

Jeg trives og lykkes bedre!